Medijacija kao Put do Suštine-dr Jelena Čudić

Medijacija kao Put do Suštine-dr Jelena Čudić

Mnogo je ljudi koji obavljajući svoje poslove efektivno i efikasno doprinose društvu, ali je malo onih koji kroz ono što rade pronalaze Put do Suštine. Dr Jelena Čudić, erudita u istinitom značenju, jedna je od onih ljudi koji ne rade samo da urade, već i da ostave plodove učinjenog svima na korist. Najmlađi  školovani Diplomatski i Pravni Međunarodni Posrednik Evropske Unije i Italije, sa titulom za Internacionalnu Biznis Medijaciju Milanske Berze od 2005. godine i upisom za Arbitražnu Medijaciju, od postavljanja zakona 2011. godine od strane Palate Pravde Republike Italije, Jelena , zaista spada u onu kategoriju ljudi koji spajaju mudrost i inteligenciju kroz plodotvorna dela. Intervju koji je dr Čudić, na naše veliko zadovoljstvo upriličila sa nama prenosimo u celosti, na radost širokom čitalačkom auditorijumu. 

Medijacija. Samo aktuelnost ili promena sistema?

– Medijacija je proces, bitno je naglasiti da samo pomiriteljstvo je jedan od poslova profesije Medijatora i to važi za ceo svet. Ona je uvek postojala, samo je menjala imena. U knjizi o Istoriji Medijacije planiramo da tu temu malo bolje obradimo. Proces Medijacije može biti pomiriteljski, može biti graditeljski – ali ona je svakako skup znalačkih veština u jednom profesionalcu koji kada se nađe pred jednom ili više kompanija ili individua – može voditi za njih taj proces nezavisno, nepristrasno, sa posvećivanjem i razumevanjem. Ove osobine su međunarodno klasifikovane kao najvažnije za opšte karateristike profesije, ali naravno ukoliko pričamo samo o pomiriteljskom procesu, one su nepristrasnost, dobrovoljnost procesa, neutralnost i poverenje. Svakako, već se iz ovoga vidi koliko sama Medijacija može biti različita za svaku zemlju, za svaki posao i za situaciju. Kada pojedinac ili kompanija, bira svog medijatora, pre svega treba da se pozabavi pitanjem »šta je meni potrebno da dobijem od Medijacije?«. Odgovorom na to pitanje je svakako posle lakše doći do odluke koji centar za medijaciju, koju vrstu medijacije odabrati.
U okviru našeg tima, postavka je prema internacionalnoj medijaciji, arbitraži i tržištima kapitala. Prevashodno jer je trenutna situacija medijacije u Srbiji još uvek u svom početku, a nakon 18 godina iskustva na Međunarodnoj Medijaciji i Arbitraži u poziciji smo da možemo da napravimo tu kvalitativnu razliku, na osnovu već stečenog iskustva.

Sa te strane, odluka mi je bila da svoje iskustvo i već dugogodišnji rad stavim u bazu Tesla Square MonteOne Mediation Academy i time započnem proces ne ispočetka od lokalne Medijacije na tržištu Srbije, već sa puno višim standardima po kojima poslujem i radim. Kao Internacionalni Mediajtor, imam više kvalifikacija s obzirom da Internacionalni Medijatori da bi dobili pravo zaduženog Ministarstva Pravde na rad i pečat svojih instanci (u inostranstvu je vrednost Medijacijskog Akta priznata u sudu kao validna), potrebno je specijalizirati makar jednu granu ljudskog delovanja pre uopšte započetih studija na višejezičkoj medijaciji pravno-ekonomskih sistema drugih zemalja. U tu svrhu, za sticanje prava na rad itekako znači što su Internacionalni Medijatori čkolovani u Pravu i Ekonomiji direktno na stranim jezicima za koje će biti sertifikovani. Teško je pričati o bilo kakvoj saradnji, a kamoli vođenju medijacijskog diskursa bez dobrog poznavanja jezika, zakona i principa ekonomije. Takođe, po obavezi međunarodnih normi, svi Internaiconalni Medijatori su pre svega kulturolozi. Ovaj je deo važan jer u saradnji sa drugim svetovima je to znanje važno tokom godina rada, jer je jedna stvar poznavati zakon od prošle nedelje – a druga poznavati istoriju jednog naroda, kulturu i običaje pa kroz to posmatrati ekonomiju i pravne procese.

Povratak u Srbiju.

-Od Italije nakon studija, dobila sam osnov i naravno, dozvolu da radim za područja ruskog jezika, svih engleskih jezika i područja, i italijanskog. Moje specijalizacije su mi pomogle da tokom godina steknem i značajno biznis iskustvo na osnovu koga imam više od 15 godina uspešnih i profitabilnih poslova koje sam vodila sa specijalizacijama za finansije, tržišta kapitala, komercijalne ugovore, opšte pravno poslovanje i arbitražu – i u međuvremenu, stekla sam osnov za medijaciju i za zemlje Istočne Evrope uspešnim saradnjama sa institucijama i multinacionalnim kompanijama.

Tokom godina, formirajući tela za svoje klijente i tokom rada kao Medijator, nisam imala ograničenja lokalnog Medijatora, što mi je dozvolilo da steknem više iskustva sa fondovima i na berzi, ali u tom trenutku Srbija još nije razvila taj deo poslovanja da bih mogla da sarađujem. Razlika je raditi u okviru medijatorskog tima koji ima dugogodišnju strukturu i deo je takozvanih »redova« koji se bave obavezama, doučavanjem i prenošenjem znanja i u takvoj formi  nije uvek moguće raditi sa sasvim drugačijom državnom organizacijom.

Već sa iskustvom i saradnjom koju sam započela u Srbiji vodeći klijente za velike fondove i institucije, život mi je pružio priliku da upoznam osobu koja sa svojim iskustvom daleko prevazilazi norme koje sam srela kod nas tokom mojih poseta zbog poslovanja. Tako sam videla priliku da napravim jednu pravu strukturu koja na ispravan i veoma koristan način može pomoći biznisima i društvu – Tesla Square MonteOne Medijacijsku Akademiju. Budući da pravi Medijator ne gleda na proces medijacije samo kao pomiriteljski sastanak, već se bavi vođenjem poslovanja – konačno sam imala priliku da naiđem na jedinu karakteristiku koja objedinjuje profesije za dobrobit ljudi. Tu ideju sam uspela da ostvarim tek kada sam upoznala Mirjanu Prljević i kada, ujedinjenjem znanja i višegodišnjeg iskustva smo u mogućnosti da napravimo strukturu sa visokim standardima, koji profesionalno i pripadaju baš u ovoj Akademiji.

Zakon o Medijaciji u Srbiji pretpostavlja da Internacionalni Medijator ima pravo da radi kod nas, ako ima inostrani sertifikat – zašto je to tako, i u čemu je razlika?

-Pre svega, razlika je u stečenom znanju, i u kvalifikacijama. Ne u smislu da su jedne veće, a druge manje, već da se potpuno razlikuju.

Međunarodni Sporazum o Arbitraži zahteva od svake zemlje da za Arbitražu sa drugim zemljama, obezbedi svoje Arbitre za saradnju. Oni moraju biti kvalifikovani Međunarodni Posrednici, dakle sa znanjem zakona i ekonomskih sistema na stranim jezicima, i ne smeju biti pravnici sa znanjem stranih jezika. Tu postoji velika razlika u vrsti struke, jer pravna medijacija je lokalna, dok je Arbitraža većinski internacionalna i poznavanje zakona ne može biti samo lokalno i ne može biti bez usvajanja ekonomskih principa.
Ona je sama po sebi predstavljala početak kvaliteta u međunarodnom poslovanju, davne 1956-te i tek kasnije dolazi u sudove da pomogne vlasnicima biznisa lokalno, pre svega zbog osiguranja.

U odnosu na Međunarodni Sporazum o Arbitraži, koji je svaka zemlja prihvatila, te onda započela svoj put za kvalifikacije; je dalje navedeno da svaka zemlja prilagođava rad Medijatora svojim, lokalnim normama. U tu svrhu, Međunarodni Posrednici (Internacionalni Medijatori) nisu prosto rečeno, isto zanimanje kao i Medijatori. Kao što vidimo na tržištu Srbije, Medijatori su kvalifikovani samo za pomirenje, nisu obučeni za ekonomsko-pravne odnose na fakultetu za diplomatiju, kao što su Internacionalni Medijatori. Stoga, postavlja se pitanje zašto bi se neko obratio posredniku koji ništa ne zna o biznis temi zbog koje ste kod njega došli? Pa, imamo obaveznu medijaciju, za koju se naša zemlja priprema; a onda imamo voljnu ili saradničku medijaciju. Pravi Medijator je Internacionalni i njega kompanije biraju voljno, paze na svoje investicije, osiguranja, novac i strategiju mnogo pre nego što će doći do obaveznosti. Takođe, preferiraju da su već odabrale svog medijatora ili arbitražnu kuću i pri potpisivanju ugovora, jer to čuva njihov kapital.

Za međunarodno posredništvo, tu se postavlja jedan osnov kredibiliteta, što je u Tesla Square MonteOne Mediation Academy u stvari prvi osnov na kome gradimo biznis – visoki kriterijumi, veliko znanje, važno iskustvo.

   Dr Jelena Čudić, FOTO: Privatna arhiva

Donosimo svet Srbiji: Tesla Square MonteOne Mediation Academy.

-Akademija Tesla Square MonteOne je prvo ujedinjenje principa i profesionalnog angažmana dve profesije koje su izrazito komplementarne i zajedno veoma važne za budućnost poslovanja. One su recimo, dva stuba koja drže biznis u vertikali, a obezbeđuju ga horizontalno. U suštini, spajanjem 30 godina iskustva u Strateškom pozicioniranju biznisa sam prepoznala konačnu destinaciju za najkvalitetniju primenu Međunarodnog Posredništva – Business Mediators i Business Angels u Strateškom pozicioniranju i Strateškom poslovanju biznisa. Konkretno, to znači da sve potrebe vezane za finansije, pravno-ekonomsku saradnju, tržišta kapitala sada će imati jednu sigurnu luku i nekoga ko može ne samo pomoći u rešavanju – već prisustvovati i paziti na rizike od same kreacije biznisa, pa nadalje. Naši stručni seminari, saradnje i moduli pomažu pre svega konkretno u kreaciji i praćenju poslovanja svake kompanije. Nakon toga, na osnovu saradnje kroz tim koji pružamo, sama Akademija pruža jedan princip aktivacije »rešavanja problema« (Conflict resolution) preko prenosa znanja i iskustva, te kao takva može biti prisutna da i direktno pomogne za pitanja koja nisu moguća pri radu u Akademiji.

Primera za saradnju i asistenciju može biti mnogo, recimo, neki od njih su management crowdfunding-a, venture capital investicije, fondovske strukture investicija i re-funding, potraživanja u okviru partnerskih ili dobavljačkih odnosa, export ili import kapitalna osiguranja kompanija, re-assessment prilikom premijske investicije, i još puno sličnih jer svaki biznis ima svoje specifičnosti i svoj način pozicioniranja. Svakako, budući da pričamo o dvostrukoj strukturi stručnjaka – mi smo tim koji prati svaki detalj poslovanja i sa više nego prosečnim znanjem i iskustvom na tržištu kapitala radi i kroz svoja partnerstva sa velikim svetskim institucijama, i kroz direktno učestvovanje akademije sa vlasnicima biznisa ili fondacija.

Tesla Square MonteOne Mediation Centar za Medijaciju. Koja je vizija iza toga?

-U ovom segmentu, ne treba gledati medijatora kao pomiritelja, jer to je samo jedan od segmenata struke. Nama je cilj da implementiramo strukturu sektorskih, biznis i internacionalnih Medijatora kao kompletno formiranih menadžera za obezbeđivanje poslovno-ekonomske saradnje na nivou vođenja poslovanja – a koji mogu da konkretno sarađuju i uz strukturu Business Angels kao i Business Mediators.

Taj deo profesije je često zanemaren, jer traži veće znanje i kvalifikacije; te se dešava da se samoproziva da se neko bavi biznis medijacijom. Mi ovde podižemo standarde za celu Srbiju, i za biznis medijaciju kao i u drugim zemljama, primenjujemo isključivo više od 15 godina iskustva na tržištu, stavljajući strukturu na nivo poslovanja koje sa višegodišnjim iskustvom rešava u timskom radu »business angels-business mediators«, bilo koji problem, asistira u sigurnoj kreaciji ideje i pozicioniranju strategije za biznise svih domena, i to sa smanjenim rizikom.

Na tržištima kapitala, specifična funkcija Business Angel-a obavlja jako važnu ulogu za mlade kompanije ili kompanije koje idu ka restrukturiranju – ona pazi na kompletnost, odnosno celovitost same strategije u smislu izraza te kompanije. Naravno, najčešće vidimo da ih hvale jer donose kapital ili partnerstvo kompanijama, ali je njihova funkcija daleko snažnija od toga, oni postavljaju biznis na noge, i paze ga dok hoda svojim prvim koracima. Iz tog smisla dolazi naziv Business Angels.
Medijator, po stručnosti se često zove i Business Guardian, ali funkcija Internacionalnog Medijatora će se ovde fokusirati na pažnju prema vođenju, kao recimo kormilo, dok Business Angel pomaže u određenju, dakle predstavlja kompas. Kada kompasom odredite gde idete, zašto, i šta ćete raditi – kormilo Vam pomaže da do tamo stignete sa manje napora, sigurnije i brže.

Stoga, tesla Square MonteOne Mediation Academy je prvi princip kojim se mi predstavljamo svetu, ne samo kao struktura, već kao Rod – jer ovaj princip pomiruje sve konflikte već u nastajanju i čuva i štiti istovremeno. U bilo kom trenutku da se kompanija nama obrati, mi je možemo pomoći, zaštititi i spašavati njen kapital. A poenta i jeste da na tržištu, za one koji znaju princip po kome je Tesla gledao na konflikte, pružimo tu najsigurniju zaštitu – pomiriteljstvo sa znanjem za odbranu.
Tada, samog konflikta ni nema i medijator postaje ono za šta je prvobitno i obučen – Guardian, imenom baš kao i časopis koji je po njemu dobio ime u Engleskoj, na osnovu planirane reakcije društva na jedan fenomen iz daleke 1821., reakcije kao misije koju je nastavio da prati više od sada već, dva veka.

Tesla Square MonteOne Mediation Academy počinje sa takvim principom – reakcijom na jednu potrebu društva, spajanjem dve esencijalno najvažnije kategorije biznisa, a šta će doprineti, videćete…

Dr Jelena Čudić podseća na velikane naše prošlosti koji su stečeno znanje u prosvećenoj Evropi darovali Otadžbini. Istini za volju, ne mogu se naći dovoljne reči koje bi opisale njena dostignuća, ali jedno HVALA koje treba da joj uputimo mi koji živimo i radimo u Srbiji bilo bi za početak očekivano obzirom da je njenim povratkom naše društvo dobilo dijamant čije znanje i sposobnosti sijaju punim sjajem.

Bojan Milić.

Izvor: Balkanska pravila

450