Nikola Tesla i TAJNA koja se krije iza BROJEVA 3, 6 i 9!

Nikola Tesla i TAJNA koja se krije iza BROJEVA 3, 6 i 9!

Nikola Tesla je učinio bezbroj misterioznih eksperimenata, ali je on sam bio sasvim druga misterija. Skoro svi genijalni umovi imaju određenu opsesiju. Nikola Tesla je imao prilično veliku!


Tri puta je hodao oko bloka pre nego što uđe u zgradu, čistio bi svoje tanjire sa 18 salveta, živeo je u hotelskim sobama samo sa brojem koji je deljiv sa 3. On bi pravio kalkulacije po pitanju stvari u njegovom neposrednom okruženju kako bi se uverio da je rezultat deljiv sa 3, i svoje izbore je bazirao na tim rezultatima. On bi radio sve u setovima od po 3.

“Ako biste znali veličanstvenost trojke, šestice i devetke, imali biste ključ univerzuma“, govorio je Tesla.

Njegova opsesija su bili brojevi – 3, 6 i 9 i tvrdio je da su izuzetno važni, ali niko nije slušao.

On je čak izračunao tačke čvorova oko planete, povezane sa ciframa 3, 6 i 9! Ali zašto baš ovi brojevi? Šta je Nikola Tesla pokušavao da objasni svetu?

Prvo, moramo da razumemo da mi ne stvaramo matematiku, već je otkrivamo. To je univerzalni jezik i zakon. Bez obzira na to gde ste u univerzumu, 1+2 će uvek biti 3! Sve u univerzumu se pridržava ovog zakona!

Postoje obrasci koji se prirodno dešavaju u univerzumu, obrasci koje smo otkrili u životu, galaksijama, formacijama zvezda, evoluciji, i gotovo svim prirodnim sistemima. Neki od ovih obrazaca su “Zlatni presek” i “Sveta Geometrija”.

To je jedan zaista važan sistem kojem se, očigledno, potčinjava priroda, to je “binarni sistem“ čiji model funkcioniše tako što se počinje od jednog i nastavlja sa dupliranjem brojeva. Ćelije i embrioni se razvijaju po ovom svetom šablonu: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

Neki to zovu “Božji plan”.

Matematika, po ovoj analogiji, je otisak Boga. (ostavimo religiju po strani!)
 
U vorteksnoj matematici (nauci stvaralačke anatomije) postoji obrazac koji se ponavlja: 1, 2, 4, 8, 7 i 5 i tako dalje 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 …

Kao što možete videti, 3, 6 i 9 ne spadaju u ovaj obrazac. Naučnik Marko Rodin smatra da ovi brojevi predstavljaju vektor od treće do četvrte dimenzije, koji on naziva “poljem toka”. Ovo polje mora biti energija viših dimenzija, koja utiče na energetski niz drugih šest tačaka.

Rendi Pauel, učenik Marka Rodina, kaže da je to tajni ključ ka slobodnoj energiji, nešto za šta svi znamo da je Tesla savladao.

Dozvolite da objasnimo!

Počinimo sa 1, pomnožimo ga sa 2, dobija se 2, 2 pomnoženo sa 2 je 4, kada 4 pomnožimo sa 2 dobijamo 8; kada pomnožimo 8 sa 2 – 16, što je 1 + 6 = 7, kada 16 pomnožimo sa 2 – 32, kao rezultat se dobija 3 + 2 jednako 5. Ako nastavimo, da se pridržavamo tog istog modela dobijamo: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2…

Ako počnemo sa 1 u obrnutom smeru, uvek ćemo dobiti isti obrazac samo u obrnutom redosledu: polovina od 1 je 0,5 (0 + 5) što je jednako 5. Polovina od 5 iznosi 2,5 (2 + 5) jednako 7, i tako dalje.

Kao što vidite, ne spominju se 3, 6 i 9! Čini se da su oni van okvira ovog obrasca. Međutim, postoji nešto čudno, kada počnete njih da množite sa dva, dobijate da je 3 puta 2 jednako 6; 6 puta 2 je 12, što (1 + 2) je 3. U ovom obrascu se ne pominje 9! Čini se da je 9 van oba obrasca.

Ali ako počnete da množite 9 sa 2, uvek svi rezultati dovode do 9 (18, 36, 72, 144, 288, 576…)

To se zove “Simbol prosvetljenja”!

Ako odemo do Velike piramide u Gizi, videćemo u Gizi ne samo tri velike piramide, koje se nalaze jedna pored druge, koje odražavaju položaj zvezda u Orionovom pojasu, već se isti položaj odražava i u grupi od tri manje piramide, koje se nalaze u neposrednoj blizini tri velike piramide.

Nalazimo mnogo dokaza da priroda koristi trostruku i šestostruku simetriju, uključujući šestouglu formu običnog saća. Ove forme su postojale u prirodi, i drevni ljudi su koristili ove forme u izgradnji njihove sakralne arhitekture.

Da li je moguće da postoji nešto posebno u vezi sa tajanstvenim brojem tri? Da li je moguće da je Tesla otkrio ovu duboku tajnu i koristio to znanje da proširi granice nauke i tehnike?

Veličanstvenost broja 9!

Recimo da postoje dve suprotnosti, nazovite ih svetlost i tama, ako hoćete. One su kao Severni i Južni magnetni pol.

Jedna strana je 1, 2 i 4, druga strana je 8, 7 i 5. Baš kao i struja, sve u univerzumu je protok između dve polarne strane, kao zaljuljano klatno: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… (i ako zamislite pokret, to je nešto poput simbola za beskonačnost).

Međutim, sa ovim dvema stranama upravljaju 3 i 6.

3 upravlja sa 1, 2 i 4, dok 6 upravlja sa 8, 7 i 5; a ako pažljivo pogledate ovaj obrazac, on postaje još više zapanjujuć: 1 i 2 jednako je 3; 2 i 4 jednako je 6; 4 i 8 jednako je 3; 7 i 8 jednako je 6; 7 i 5 je 3; 5 i 1 jednako je 6; 1 i 2 jednako je 3 …

Ista ta slika u širem obimu je zapravo 3, 6, 3, 6, 3, 6… Ali čak i ovim dvema stranama, 3 i 6, upravlja 9, što je spektakularno.

Ako pažljivo pogledate na obrazac 3 i 6, shvatićete da je 3 i 6 jednako 9, 6 i 3 jednako je 9, svi brojevi zajedno su jednako 9, u oba slučaja i ako se isključe ili uključe 3 i 6!

Dakle, 9 označava jedinstvo obe strane. Devet je sam univerzum!

Vibracija, energija i frekvencija!

3, 6 i 9!

“Ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u smislu energije, frekvencije i vibracije.“ – Nikola Tesla

Postojji dublja filozofska istina u ovome! Zamislite šta možemo da uradimo, ako primenimo ovo sveto znanje u svakodnevnoj nauci…

“Toga dana, kada nauka počne da izučava ne-fizičke pojave, postići će veći napredak u jednoj deceniji nego za sve prethodne vekove njenog postojanja.” – Nikola Tesla

Izvor: novasvest.com

549